1. Centrum výzkumu Řež (CVŘ)

  Fri 04 December 2015 Translations: en

  Uvádí do provozu zařízení pro testování vysokým tepelným tokem HELCZA, které dokáže prověřovat a validovat koncepty první stěny určené pro ITER na úrovni jednotek až desítek MW/m2. Jsou vyvíjena také novátorská řešení pro komponenty ve styku s plazmatem, a to od úvodní koncepce a výpočtů přes výrobní prototyp až ...

  read more
 2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI)

  Fri 04 December 2015 Translations: en

  Reprezentuje dynamické univerzitní a vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a její technickou aplikací. Výuka je založena na hlubokých základech matematiky stejně jako teoretické a experimentální fyziky, informatiky a chemie. Z hlediska fúzního výzkumu a vzdělávání fakulta poskytuje vzdělání od Bc. až po PhD. úroveň a ...

  read more
 3. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF)

  Fri 04 December 2015 Translations: en

  Řadí se mezi přední vědecké a výzkumné instituce České republiky, ačkoli ani její edukativní program na všech úrovních vysokoškolského studia není zanedbatelný. Fakulta produkuje až 7 % vědeckých výsledků celé ČR (podle RIV). Zaměstnanci a doktorandi fakulty se účastní mezinárodních výzkumných spoluprací (ILL v Grenoblu, CERN) a působí v řadě excelentních ...

  read more
 4. Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR (ÚFM AV ČR)

  Fri 04 December 2015 Translations: en

  Posláním Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České Republiky (ÚFM AVČR) je výzkum vztahu mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Zvláštní důraz v tomto výzkumu je kladen na výzkum pokročilých kovových a keramických materiálů a kompozitů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a výrobní technice.

  read more
 5. Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR (ÚFP AV ČR)

  Fri 04 December 2015 Translations: en

  Je zaměřen na experimentální i teoretický výzkum vysokoteplotního plazmatu v tokamacích, laserového plazmatu, nízkoteplotního plazmatu a plazmové chemie, na související materiálový výzkum a na vývoj optických elementů. Jako provozovatel tokamaku COMPASS je klíčovým partnerem konsorcia EUROfusion a koordinátorem výzkumu termojaderné fúze v České republice.

  read more
 6. Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF AV ČR)

  Fri 04 December 2015 Translations: en

  Je největší české pracoviště zaměřené na základní experimentální i teoretický výzkum v oblasti jaderné fyziky. Jeho hlavními zařízeními jsou čtyři urychlovače. Na dvou ústavních cyklotronech jsou neutronové zdroje, které umožňují studovat neutronové reakce důležité pro fúzi. Jaderně analytické metody i neutronová difrakce a rozptyl jsou využívány i pro studium fúzních ...

  read more

Page 1 / 1

Links

Social