Centrum výzkumu Řež (CVŘ)

Fri 04 December 2015 Translations: en

Uvádí do provozu zařízení pro testování vysokým tepelným tokem HELCZA, které dokáže prověřovat a validovat koncepty první stěny určené pro ITER na úrovni jednotek až desítek MW/m2. Jsou vyvíjena také novátorská řešení pro komponenty ve styku s plazmatem, a to od úvodní koncepce a výpočtů přes výrobní prototyp až po následné experimentální ověření na zařízení HELCZA. Další aktivity CVŘ se týkají technologie tekutých kovů se zaměřením na generování tritia v plodivých blanketech.

Links

Social