V ÚFP proběhlo první jednání Společnosti Česká Fúze

Fri 04 December 2015 Translations: en

Dne 4. prosince se na půdě Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i, poprvé sešlo předsednictvo Společnosti Česká Fúze, která vznikla na základě smlouvy čtyř zakládajících společníků: Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Centra výzkumu Řež, s.r.o., Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Předsednictvo projednalo program činnosti na rok 2016, zvolilo doc. J. Mlynáře předsedou pro první dvouleté období a rozhodlo o přijetí dalších dvou společníků: Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Společnost Česká Fúze vznikla za účelem rozvíjení spolupráce a sdílení informací ve fúzním výzkumu a vzdělávání. Významnou součástí její činnosti má být i každoroční otevřené setkání společníků s prezentací nejnovějších výsledků výzkumu fúze v České republice.

Předsednictvo Společnosti Česká Fúze u tokamaku COMPASS

Předsednictvo Společnosti Česká Fúze u tokamaku COMPASS. Zleva doprava: Ing. Karel Samec (CV Řež, od 1. ledna 2016), Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (FJFI ČVUT), ing. Markéta Kryková (CV Řež, do 31. prosince 2015), doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (ÚFP AV ČR), prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK)

Links

Social