Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR (ÚFM AV ČR)

Fri 04 December 2015 Translations: en

Posláním Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České Republiky (ÚFM AVČR) je výzkum vztahu mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Zvláštní důraz v tomto výzkumu je kladen na výzkum pokročilých kovových a keramických materiálů a kompozitů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a výrobní technice.

Links

Social