Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR (ÚJF AV ČR)

Fri 04 December 2015 Translations: en

Je největší české pracoviště zaměřené na základní experimentální i teoretický výzkum v oblasti jaderné fyziky. Jeho hlavními zařízeními jsou čtyři urychlovače. Na dvou ústavních cyklotronech jsou neutronové zdroje, které umožňují studovat neutronové reakce důležité pro fúzi. Jaderně analytické metody i neutronová difrakce a rozptyl jsou využívány i pro studium fúzních materiálů.

Links

Social